Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru

PAPA1

 

Buodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn craffu ar waith Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, ei gylch gorchwyl a chwmpas y cyrff sy’n cael eu cwmpasu gan ei gylch gwaith gyda’r Ysgrifenydd Parhaol ar 26 Chwefror 2022.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd i’r ymchwiliad yma yn gynnar yn nhymor yr Hydref 2022.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/12/2021

Dogfennau