SL(6)095 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7.36 p.m. ar 26 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 29 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 7.59 p.m. ar 26 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 133KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/11/2021

Dogfennau