SL(6)092 - Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) (Dirymu) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 25 Tachwedd 2021

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(1)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 117KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/11/2021

Dogfennau