Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion

Inquiry5

 

 

Cytunodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith (“y Pwyllgor”) i wneud darn byr o waith ar ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion.

 

Casglu tystiolaeth:

Ysgrifennodd (PDF 81KB) y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â charthion yn gollwng o orlifoedd stormydd ar 18 Tachwedd 2021, ac ymatebodd (PDF 367KB) y Gweinidog ar 3 Rhagfyr 2021.

Ysgrifennodd (PDF 87KB) y Cadeirydd i Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 22 Tachwedd 2021, i ofyn a ydynt yn bwriadu cynnal ymchwiliad i weithfeydd trin carthion yng Nghymru. Ymatebodd (PDF 105KB) Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (Saeseng yn unig) ar 10 Rhagfyr 2021.

 

Er mwyn helpu i lywio’r gwaith hwn, cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid ddydd Iau 3 Chwefror 2022.

 

Cafwyd tystiolaeth ysgrifenedig gan Ofwat, Hafren Dyfrdwy (Saesneg yn unig) a Dŵr Cymru.

 

 

Adroddiad:

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru ar 15 Mawrth 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 9 Mai 2022. Ym mis Hydref 2022, darparodd Cyfoeth Naturiol Cymru nodyn briffio (Saesneg yn unig) (PDF 111KB) mewn perthynas ag argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor yn ei Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru.

 

Ymateb gan randdeiliaid i adroddiad y Pwyllgor:

Ymateb (PDF 131KB) gan Hafren Dyfrdwy mewn perthynas ag argymhellion y Pwyllgor yn ei adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (Saesneg yn unig)

Ymateb (PDF 198KB) gan Dŵr Cymru mewn perthynas ag argymhellion y Pwyllgor yn ei adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (Saesneg yn unig)

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn:

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Mehefin 2022.

 

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2021

Dogfennau