Cyfarfodydd preifat - Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;