P-06-1216 Lleihau'r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i'r rhai sy'n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i'r rhai sydd wedi cael y brechlyn

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Jonathan Thomas, ar ôl casglu cyfanswm o 203 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae'r costau ar gyfer profion PCR yng Nghymru yn uchel o'u cymharu â gweddill y DU. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu profi drwy'r GIG, ond yng ngweddill y DU gallwch gael prawf preifat.

Mae hefyd yn ofynnol i chi hunanynysu ar ôl dychwelyd o wyliau tramor, hyd yn oed os ydych chi wedi cael dau ddos o’r brechlyn neu wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif. Nid oes prawf ar gyfer rhyddhau yn gynnar. Dylem roi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael dau ddos o’r brechlyn a rhoi terfyn ar ofynion profi i’r rhai sy’n teithio dramor.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Sicrhewch fod Cymru’n gweithredu’n unol â Lloegr. Mae nifer yr achosion a heintiau’n is yma.

 

 

white cotton buds on persons hand

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/10/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Yn dilyn cais y Cadeirydd i symud dyddiad cau'r ddeiseb hon ymlaen, yn barod ar gyfer ei hystyried yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 5 Hydref, ac oherwydd bod y camau gweithredu y gofynnwyd amdanynt yn y ddeiseb eisoes wedi'u rhoi ar waith, cytunodd yr Aelodau i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/10/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Dwyrain Abertawe
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2021