SL(6)056 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 28 Medi 2021

Yn dod i rym: 1 Ionawr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 

Statws Adrodd: 

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 

Canlyniad:

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Gadawyd

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/09/2021