SL(6)053 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 27 Medi 2021

Yn dod i rym am 7.00 a.m. ar 11 Hydref 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Hydref 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 203KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 5 Hydref 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/09/2021

Dogfennau