SL(6)046 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 7 Medi 2021

Fe’u gosodwyd ar: 9 Medi 2021

Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Medi 2021

Statws Adrodd: Technegol (PDF 112KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2021

Dogfennau