Ymchwiliad undydd i ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus

Diben y sesiwn hon yw trafod yr heriau a’r cyfleoedd i ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ac, yn benodol, argymhellion Ofcom i’r Llywodraeth ynghylch dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.

 

Adroddiad Ymateb i Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr - 9 Rhagfyr 2021<link>https://senedd.cymru/media/legnrxuc/cr-ld14748-w.pdf</link>

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021

Dogfennau