SL(6)039 - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Awst 2021

Fe’u gosodwyd ar: 26 Awst 2021

Yn dod i rym: 30 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 155KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/08/2021

Dogfennau