SL(6)034 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 12.16 p.m. ar 6 Awst 2021

Fe’u gosodwyd ar: 4.00 p.m. ar 6 Awst 2021

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 151KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Medi 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 21.4(ii), cytunodd (PDF 40.4KB) y Pwyllgor Busnes y dylai’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd erbyn 20 Medi 2021.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/08/2021

Dogfennau