Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

PAPA3

 

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn ystyried Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Senedd bob blwyddyn.

 

Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon y Comisiwn ar gyfer 2020-21 ym mis Hydref 2021, gan gyhoeddi ei adroddiad ar 8 Rhagfyr 2021.

 

Trafododd y Pwyllgor ymateb y Comisiwn yn nhymor y gwanwyn 2022 a bydd yn dychwelyd i’r mater yn nhymor yr haf 2022 pan ddisgwylir cael y diweddariadau yn ystod y flwyddyn ar ddata economaidd-gymdeithasol.

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/08/2021

Dogfennau