Maes Awyr Caerdydd

PAPA4

 

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Pedwerydd Cynulliad adroddiad ar ei ymchwiliad i Lywodraeth Cymru yn caffael Maes Awyr Caerdydd.

 

Bu Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd yn ystyried ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adroddiad yn nhymor yr hydref 2016, a chynhaliodd sesiynau tystiolaeth rheolaidd gyda Llywodraeth Cymru a Maes Awyr Caerdydd.

 

Yn ei adroddiad gwaddol, gwnaeth y Pwyllgor rhagflaenol argymell bod y Pwyllgor olynol yn blaenoriaethu gwaith craffu ar berchnogaeth Llywodraeth Cymru ar Faes Awyr Caerdydd, a'r cymorth ariannol a gynigir iddo, yn sgil pandemig COVID-19, a’r adferiad ohono.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus sesiynau dystiolaeth gyda Maes Awyr Caerdydd a Llywodraeth Cymru ar 3 Tachwedd 2021, a mae’r Pwyllgor wedi cytuno i fonitro'r sefyllfa hon yn rheolaidd.

 

Buodd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn dystiolaeth arall gyda Maes Awyr Caerdydd a Llywodraeth Cymru ar 26 Mehefin 2022.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/08/2021

Dogfennau