Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Inquiry5

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu barn ar y materion blaenoriaeth i’w hystyried yn ystod y Chweched Senedd.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/07/2021

Ymgynghoriadau