Cyfarfodydd preifat - Pwyllgor y Llywydd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Pwyllgor y Llywydd benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2021