SL(6)025 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 12 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym: 16 Awst 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 120KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/07/2021

Dogfennau