pNeg(6)001 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mehefin 2021

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 13 Gorffennaf 2021

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Gorffennaf 2021

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydyn (PDF 102KB)

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(6)031 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2021

Dogfennau