Gwaith wedi'u gwblhau - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith y Pwyllgor Safonau Ymddygiad sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

 

 

Adroddiadau’r Pwyllgor

 

Adolygiad o’r Weithdrefn ar gyfer ymdrin a chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd

Gorffennaf 2022

 

 

Adroddiadau’r Pwyllgor i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Nodir yn Rheol Sefydlog 22.9 bod yn rhaid i’r Pwyllgor ymchwilio i unrhyw gŵyn a cyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau a chyflwyno adroddiad i’r Senedd cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau’r ymchwiliad.

 

Trydydd adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Mawrth 2022

Ail adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Chwefror 2022

Adroddiadau 01-21 i 04-21 o’r Bumed Senedd

Chwefror 2022

Adroddiad cyntaf i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Hydref 2021

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021