Adroddiadau - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau’r Pwyllgor i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Nodir yn Rheol Sefydlog 22.9 bod yn rhaid i’r Pwyllgor ymchwilio i unrhyw gŵyn a cyfeirir ato gan y Comisiynydd Safonau a chyflwyno adroddiad i’r Senedd cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau’r ymchwiliad.

 

Adroddiad cyntaf i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9

Hydref 2021

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi ei ddileu

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021