Gwaith wedi'u gwblhau - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

Gwaith Parhaus

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblahu

Adroddiad monitor amseroedd aros y GIG

Hydref 2022

Chwefror 2023

Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Y Chweched Senedd

 

Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Iechyd menywod a merched

 

Fframweithiau Cyffredin - Y Chweched Senedd

 

Gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol

 

Gwaith dilynol ar argymhellion Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd

 

 

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd

15 Rhagfyr 2021

Craffu ar Gynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru

4 Mai 2022

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth

21 Medi 2022

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai

12 Hydref 2022

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

 

 

 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

 

Teitl y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaetho

Dyddiad cwblhau

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

15 Chwefror 2022

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Iechyd a Gofal

25 Ebrill 2022

 

Gwrandawiadau cyn ac ar ôl penodi

Darllen mwy am Gwrandawiadau cyn penodi ar gyfer penodiadau cyhoeddus

 

Gwrandawiad

Dyddiad cwblhau

Gwrandawiad ar ôl penodi ar gyfer Cadeirydd dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

4 Tachwedd 2021

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd

30 Mawrth 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

4 Awst 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

23 Medi 2022

Gwrandawiad cyn penodi Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

6 Mawrth 2023

 

 

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor drwy ddefnyddio’r lincs isod:

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddiedig

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 (pdf 426kb)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 67kb)

4 Chwefror 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd (PDF 130KB)

30 Mawrth 2022

Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru (PDF 1,970KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 363KB)

7 Ebrill 2022

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai (PDF 1,400KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 442KB)

15 Mehefin 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (PDF 132KB)

1 Gorffennaf 2022

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PDF 129KB)

23 Medi 2022

Anghydraddoldebau iechyd meddwl (PDF 1,832KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 442KB)

19 Rhagfyr 2022

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 (PDF 441KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 338kb)

3 Chwefror 2023

Deintyddiaeth (PDF 971KB)

15 Chwefror 2023

 

Adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddiedig

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (PDF 283KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 7,779KB)

16 Rhagfyr 2021

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (PDF 291KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 496KB)

15 Chwefror 2022

Adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Iechyd a Gofal (Memoranda Rhif 2 a Rhif 3) (PDF 246KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 374KB)

15 Chwefror 2022

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (PDF 117KB)

25 Ebrill 2022

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021