Gwaith wedi’u gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus sydd wedi’i gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig drwy’r lincs isod.

Gwaith parhaus

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad yr adroddiad

 

 

 

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd 2020-21

8 Rhagfyr 2021

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn

1 Medi 2022

Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd 2021-22

7 Rhagfyr 2022

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Caffael

22 Tachwedd 2022

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021