Gwaith wedi'u gwblhau ac adroddiadau cyhoeddedig - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol sydd wedi’i gwblhau ac adroddiadau cyhoeddegig drwy’r lincs isod.

 

Gwaith parhaus

Teitl yr adroddiad

Dyddiad yr adroddiad

Y Cynllun Preswylio'n Sefydlog y Ddinasyddion yr UE yng Nghymru -

Adroddiad Blynyddol

Gorffennaf 2022

Craffu blynyddol ar waith

Comisiynydd Cenedlaethau’r

Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf

Ebrill 2022

 

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: menywod mudol

Rhagfyr 2022

Tlodi tanwydd a'r Rhaglen Cartrefi Clyd

Mawrth 2022

Gwarchod y dyfodol Y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio

Ionawr 2022

Dyled a’r pandemig

Rhagfyr 2021

 

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

 

 

 

Cydsyniad Deddfwriaethol

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad yr adroddiad

Bil Iaith Arwyddion Prydain

Ebrill 2022

Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

Tachwedd 2021

Bil y Lluoedd Arfog

Hydref 2021

 

Gwrandawiadau Cyn Penodi

Teitl

Dyddiad cwblhau

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru

Tachwedd 2022

Cynghorwr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Gorffennaf 2022

 

Craffu ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cwblhau

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Chwefror 2022

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021