NDM7743 Dadl Fer: Effaith rheoliadau ffosffad Cyfoeth Naturiol Cymru

NDM7743 James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Effaith rheoliadau ffosffad Cyfoeth Naturiol Cymru.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2021