SL(6)018 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Gorffennaf 2021

Statws Adrodd: Technegol

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 13 Gorffennaf 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2021

Dogfennau