Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Caiff Aelodau’r Senedd (ASau) ofyn Cwestiynau Llafar i Weinidogion am unrhyw fater sy'n dod o fewn eu cyfrifoldeb.

 

Bydd Gweinidogion yn ateb cwestiynau unwaith bob pedair wythnos yn y Cyfarfod Llawn, yn unol ag amserlen a bennir gan y Llywodraeth.

 

Gall unrhyw Aelod gyflwyno hyd at dau gwestiwn i’r Swyddfa Gyflwyno, a rhaid gwneud o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ateb cwestiynau. Cyhoeddir y cwestiynau yn ôl y drefn y cawsant eu cyflwyno ar wefan y Cofnod. Cyhoeddir yr atebion i’r cwestiynau ar wefan hefyd o fewn 24 awr iddynt gael eu gofyn.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/05/2021