Cyfnod Pleidleisio

Os, ar ddiwedd eitem o fusnes yn y Cyfarfod Llawn, nad yw’r Senedd yn cytuno ar gynnig neu welliant heb wrthwynebiad, caiff y pleidleisio ar yr eitem honno ei ohirio i eitem ddiweddarach ar yr agenda. Mae’r eitem hon yn ymddangos ar yr agenda fel y Cyfnod Pleidleisio.

 

Fel arfer, bydd pleidlais yn cael ei bwrw yn y Cyfarfod Llawn gan ddefnyddio system bleidleisio electronig. Gall yr Aelodau hefyd bleidleisio mewn Cyfarfod Llawn neu gyfarfod pwyllgor drwy godi eu dwylo, neu drwy alw eu henwau yn ffurfiol os bydd gofyn gwneud hynny.

 

Cyhoeddir crynodeb o sut y pleidleisiodd Aelodau yn ystod Cyfarfod Llawn fel Crynodeb o Bleidleisiau ar dudalen y cyfarfod, fel arfer o fewn 30 munud i ddiwedd y cyfarfod.

 

Mae canllawiau manwl ar bleidleisio, gan gynnwys Pleidleisio drwy Ddirprwy, ar gael yn y Canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Senedd - a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17 (PDF, 1MB).

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021