Trefn Busnes

Ystyrir trefn Busnes y Senedd gan y Pwyllgor Busnes bob wythnos.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021