Rheolau Sefydlog

Caiff gweithdrefnau'r Senedd eu rheoli gan ei Reolau Sefydlog. Mae'r rheolau hyn yn ystyried unrhyw ddarpariaethau perthnasol a nodir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006.

Caiff y Pwyllgor Busnes, sy'n cael ei gadeirio gan y Llywydd, ddewis gwneud argymhellion ynglŷn â gweithdrefn y Senedd, gan gynnwys unrhyw gynigion ar gyfer adolygu'r Rheolau Sefydlog.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021