Deddfwriaeth - Y Pwyllgor Busnes

O dan y Rheolau Sefydlog, y Pwyllgor Busnes sy’n penderfynu ar amserlen deddfwriaeth a osodir gerbron y Senedd ac at ba bwyllgor y caiff y ddeddfwriaeth ei chyfeirio.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021