Is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag ymadawiad y DU â'r UE yn amlygu'r newidiadau y mae angen eu gwneud

Mae'r offerynnau statudol hyn yn ymwneud mewn rhyw ffordd â chyfraith yr UE.

 

Teitl Offeryn Statudol

Dyddiad Ososwyd

 

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2021