SL(5)792 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 12 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 12 Mawrth 2021

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) i (4)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 153KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii), y dylai’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd erbyn 22 Mawrth 2021.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2021

Dogfennau