pNeg(5)40 - Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 9 Mawrth 2021

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 23 Mawrth 2021

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Gofynion y sifft wedi’u bodloni:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/03/2021

Dogfennau