SL(5)787 - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 9 Mawrth 2021

Yn dod i rym: 31 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 116KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/03/2021

Dogfennau