Gwaddol y Pumed Senedd - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wedi adolygu ei waith, ei ffyrdd o weithio a’r hyn y mae wedi’i gyflawni yn ystod y Pumed Senedd, ac mae wedi nodi materion a allai fod yn ddefnyddiol i unrhyw bwyllgor â chylch gwaith tebyg yn y Chweched Senedd.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2021

Dogfennau