SL(5)771 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 26 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 26 Chwefror 2021

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 117KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r rheoliadau at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 8 Mawrth 2021.

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2021

Dogfennau