P-05-1148 Agorwch ysgolion yn llawn i bob oedran yng Nghymru fel y cam nesaf o 15 Mawrth

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1148 Agorwch ysgolion yn llawn i bob oedran yng Nghymru fel y cam nesaf o 15 Mawrth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Edina Potts-Klement, ar ôl casglu cyfanswm o 2,094 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae addysg plant wedi cael ei ddrysu am bron i flwyddyn. Nid ydynt wedi bod i’r ysgol ers cyn y Nadolig. Mae’r straen ar eu hiechyd meddwl ar ei anterth.

Rhoddwyd addewid y byddent yn flaenoriaeth ond nawr gyda’r achosion o covid yn gostwng, rydym yn gweld agor siopau nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn cael ei ystyried cyn i’r plant ddychwelyd i’r ysgol.

Mae rhai bellach ar y dibyn ac yn methu wynebu 6 wythnos arall o ddysgu gartref heb obaith/dyddiad ar gyfer dychwelyd.

Peidiwch â gadael plant Cymru i lawr! Agorwch bob blwyddyn ysgol.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae llawer o blant yn dioddef, nid yn unig yn addysgol, ond hefyd yn emosiynol. Ond eto, mae’n edrych fel pe bai hyn yn cael ei ddiystyru a’r effaith andwyol y mae cau ysgolion yn ei chael ar blant yn cael ei hanwybyddu.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, yng ngoleuni'r ffaith bod y ddeiseb hon wedi'i chodi gyda'r Llywodraeth a bod disgwyl i'r holl ddisgyblion fod yn ôl yn yr ysgol o 12 Ebrill ymlaen, cytunodd nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd, ac y byddai'n diolch i'r deisebydd a chau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Caerffili
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2021