SL(5)767 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 28 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 99KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 16 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/02/2021

Dogfennau