SL(5)754 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 19 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 19 Chwefror 2021

Yn dod i rym ar: 20 Chwefror 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 119KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 2 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/02/2021

Dogfennau