SL(5)751 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 15 Chwefror 2021

Yn dod i rym: 4am ar 15 Chwefror 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 145KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/02/2021

Dogfennau