SL(5)745 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy'n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 30 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021  

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 116KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2021

Dogfennau