SL(5)744 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 102KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2021

Dogfennau