Sylweddau Ymbelydrol - Fframwaith Cyffredin

Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn ystyried y fframwaith cyffredin ar gyfer sylweddau ymbelydrol.

 

Cyhoeddwyd y fframwaith cyffredin ar gyfer sylweddau ymbelydrol (Saesneg yn unig) ar 16 Rhagfyr 2021.

 

Ar 10 Chwefror, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd i gael rhagor o wybodaeth am y fframwaith. Ymatebodd y Gweinidog ar 4 Mawrth 2022.

 

Mae mwy o wybodaeth gefndirol am fframweithiau cyffredin a gwaith craffu’r Senedd ar gael ar dudalen we’r fframweithiau cyffredin.

 

 

Math o fusnes: Fframwaith Cyffredin

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2022

Dogfennau