Fframwaith Cyffredin Gwastraff ac Adnoddau

Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn ystyried y fframwaith cyffredin ar gyfer Gwastraff ac Adnoddau (Saesneg yn unig).

 

Cyhoeddwyd y fframwaith cyffredin ar 19 Rhagfyr 2022.

 

Mae mwy o wybodaeth gefndirol am fframweithiau cyffredin a gwaith craffu’r Senedd ar gael ar dudalen we’r fframweithiau cyffredin.

 

Math o fusnes: Fframwaith Cyffredin

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/01/2023