Amrywogaethau a Hadau Planhigion: Fframwaith Cyffredin

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn ystyried y fframwaith cyffredin dros dro ar amrywogaethau a hadau planhigion.

 

Cyhoeddwyd y fframwaith cyffredin dros dro ar Amrywogaethau a Hadau Planhigion (Saesneg yn unig) ar 3 Chwefror 2022.

 

Adroddiad:

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Fframweithiau Cyffredin (PDF 493KB) ar 9 Rhagfyr 2022.

 

Mae mwy o wybodaeth gefndirol am fframweithiau cyffredin a gwaith craffu’r Senedd ar gael ar dudalen we’r fframweithiau cyffredin.

Math o fusnes: Fframwaith Cyffredin

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/04/2022

Dogfennau