SL(5)743 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3 Chwefror 2021

Fe’u gosodwyd ar: 4 Chwefror 2021

Yn dod i rym: 1 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Chwefror 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 110KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/02/2021

Dogfennau