SL(5)735 - Rheoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 21 Ionawr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 27 Ionawr 2021

Yn dod i rym: 1 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Chwefror 2021 

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 101KB)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/01/2021

Dogfennau