P-05-1138 Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy'n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Leanne Collis, ar ôl casglu cyfanswm o 50 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae ein merch, Olivia, yn 17 oed ac mae ganddi anghenion iechyd meddygol cymhleth sy’n galw am ofal 24 awr. Mae hi mewn perygl o ddal y feirws angheuol hwn bob dydd heb unrhyw system brofi!!

 

Llofnodwch, plîs! Mae’r staff cymunedol rydym yn sôn amdanynt yn weithwyr rheng flaen sy’n gofalu am bobl agored i niwed, ac maent yn rhoi’r holl ofal personol ac yn cyflawni tasgau angenrheidiol yn y cartref sy’n ofynnol mewn amgylchedd ysbyty.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae profion wythnosol ar gael ar safleoedd y GIG

Mae profion wythnosol ar gael mewn cartrefi gofal

Mae profion wythnosol ar gael mewn cartrefi preswyl ysgolion arbennig

 

Rwyf wedi cysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, a gyfeiriodd y mater at ein bwrdd iechyd lleol, ond maent wedi GWRTHOD diogelu Olivia a phrofi ei staff!

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/09/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth a dderbyniwyd a nododd fod y pryderon a godwyd bellach wedi cael sylw, a chytunodd i ddiolch i'r deisebydd am godi'r mater a chau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/03/2021