SL(5)718 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed 

Fe’u gwnaed ar: 6 Ionawr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 8 Ionawr 2021

Yn dod i rym ar: 11 Ionawr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 133KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 19 Ionawr 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/01/2021

Dogfennau