P-05-1120 Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1120 Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Adrian Mark Phillips, ar ôl casglu cyfanswm o 56 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae’r gyfradd farwolaethau oherwydd Covid19yn gymharol isel ac nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr i gymryd rheolaeth ddiangen dros boblogaeth Cymru a niweidio busnesau a bywoliaethau.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid oes dim cyfiawnhad dros weithredu’n ddidostur pan mai dim ond nifer fach o bobl sy’n marw o Covid19. Rydym yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith ac yn ailagor busnesau a chaniatáu i’r cyhoedd yn gyffredinol wneud eu penderfyniadau eu hunain am y ford y maent yn dewis byw.

 

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, yng ngoleuni bwriad presennol Llywodraeth Cymru i godi cyfyngiadau mewn modd graddol, nododd nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd ar hyn o bryd. Felly, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gogledd Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/01/2021